Disclaimer

WEBSITE DISCLAIMER

Reflections Hulp Bij Verdriet (Kamer van Koophandel: 65930541) verleent u hierbij toegang tot https://www.hulpbijverdriet.nl/ (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Reflections Hulp Bij Verdriet behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen schriftelijk gesloten.

Beperkte aansprakelijkheid

Reflections Hulp Bij Verdriet spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reflections Hulp Bij Verdriet.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reflections Hulp Bij Verdriet nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reflections Hulp Bij Verdriet. Een aantal icons zijn afkomstig van Freepik.com en Flaticon.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reflections Hulp Bij Verdriet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Praktijk Reflections

Hulp bij verdriet

Mirjam Zijlstra
Lemsterweg 19
8313 RA Rutten
06 120 58 749

Christen Coaches

Social media

Copyright © 2023 Reflections Hulp bij verdriet | Cross Multi Media