Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wat is de Wkkgz?

Wettelijk is door de overheid vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Doel van de Wkkgz?

Doel van de Wkkgz is : openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen zodat zorgverleners hiervan kunnen leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Deze wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Hulpbijverdriet en de Wkkgz

Hulpbijverdriet voldoet aan alle door de overheid gestelde voorwaarden van de wet Wkkgz.

Wat regelt de wet Wkkgz?

De wet regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

 

Meer weten over de Wkkgz?

Via deze link komt u op de website van de overheid betreffende de Wkkgz

Praktijk Reflections

Hulp bij verdriet

Mirjam Zijlstra
Lemsterweg 19
8313 RA Rutten
06 120 58 749

Social media

Ik ben aangesloten bij

Copyright © 2020 Reflections Hulp bij verdriet | Cross Multi Media